In den Bosch

Aangrenzend aan het onlangs gerealiseerde nieuwbouwplan “In den Bosch fase I” wordt het nieuwe woongebied “In den Bosch II” gerealiseerd. Het woongebied “In den Bosch fase II” bestaat uit in totaal 118 te realiseren nieuwbouwwoningen en is in stedenbouwkundig opzicht een vervolg op de reeds gerealiseerde eerste fase. 

Het project

Het plangebied fase II is gelegen aan de noordwestzijde van Maasbree, ten noorden van de Molenstraat. Het plan wordt aan de zuidzijde begrensd door de Molenstraat, aan de westzijde door de Tongerveldweg en aan de oostzijde door de woningbouw van “In den Bosch fase I”. Het gebied kenmerkt zich als een woongebied met een rustig en groen karakter waarbij gestreefd is naar een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte. Dit wordt benadrukt door de ontsluiting van het gebied, de 30km-zone en de groene lanen tussen de deelgebieden. Deze groene lanen zorgen voor een open relatie naar het noordelijk gelegen buitengebied en landschap. De bebouwing in het plan zal worden voorzien van een gevarieerde architectuur waarbij nadrukkelijk is gekeken naar de wensen van de doelgroep. Bewoners van dit nieuwe woongebied in Maasbree zullen zich direct thuis voelen in de omgeving door de aanleg van groen en de nabijheid van het centrum.

Kortom, het plan “In den Bosch fase II” te Maasbree is een fraaie plek om te wonen en te leven in een gebied met een rustig en groen karakter.

Contact

Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V.
Science Park Eindhoven 5049
5692 EB Son en Breugel
Postbus 30, 5690 AA Son en Breugel
Telefoon: 088-3559400

Janssen de Jong Projectontwikkeling